Poradnik ecoHOMES

Ocieplenie domu szkieletowego styropianem: kluczowe aspekty i wskazówki

Najczęściej wybieranym rozwiązaniem w ramach systemów elewacyjnych ETICS, również na budynkach o drewnianej konstrukcji szkieletowej, jest tynk nakładany na warstwę styropianu.


Inwestorzy często decydują się na zastosowanie styropianu na elewację głównie ze względu na znacznie niższą cenę w porównaniu do wełny mineralnej. Jednakże, to rozwiązanie wywołuje rozbieżne opinie - ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Przeciwnicy tego rozwiązania głównie wyrażają obawy związane z zatrzymywaniem wilgoci w głębokości ściany, co implikuje brak obecnie popularnej dyfuzyjności przegrody. W ich ocenie, taka sytuacja może prowadzić do zatrzymywania wilgoci w warstwie izolacji cieplnej, co z kolei może przyczynić się do degradacji drewnopochodnej płyty poszycia.

Stanowisko to budzi pewne wątpliwości.

Zdjęcia prezentowane w Internecie przez przeciwników systemu nie jednoznacznie wskazują na destrukcję płyt poszycia wynikającą z zatrzymywania wilgoci w grubości ściany szkieletowej. Głównym czynnikiem tego problemu jest raczej woda, która podczas deszczu przenika pod warstwę zamontowanego styropianu, wynikając z nieszczelności na powierzchni tynku. Te nieszczelności najczęściej pojawiają się w obszarach, gdzie tynk styka się z innymi materiałami, takimi jak ościeżnice okienne, futryny drzwiowe, a także w miejscach przechodzenia przez powłokę elewacyjną, np. uchwytów mocujących rury spustowe, elementów instalacyjnych. Również wadliwie wykonane obróbki blacharskie mogą wpływać na powstawanie tych nieszczelności. Przyczyną degradacji płyt poszycia jest głównie kontakt dwóch różnych materiałów, które w wyniku zmieniających się warunków atmosferycznych oddziałują na siebie w różny sposób. W rezultacie między nimi mogą pojawić się pęknięcia, które umożliwiają wodzie deszczowej migrowanie pod warstwę styropianu.

Warto podkreślić, że na prezentowanych zdjęciach, zniszczenia płyt poszycia występują głównie w obszarach, gdzie zachodzi kontakt tynku z innymi materiałami, na przykład pod oknami, gdzie szczelina na styku tynku i ościeżnicy staje się miejscem migracji wody pod warstwę styropianu.

To stanowi główny czynnik destrukcji płyt poszycia, a nie ewentualna kondensacja wilgoci w wewnątrz grubości ściany.

Badania przeprowadzone w Kanadzie sugerują, że brak możliwości usuwania wilgoci ze ściany na zewnątrz nie jest istotnym problemem. Poprzez właściwie uszczelnioną folię opóźniającą parę wodną do minimum, ogranicza się migrację wody w głąb ściany. Dzięki temu, na zasadzie dyfuzji, minimalna ilość wilgoci migruje do środka ściany, a warstwa styropianu o odpowiednich paramentach położona na elewacji zapobiega obniżeniu temperatury płyty poszycia i wnętrza ściany, co z kolei skutecznie hamuje skraplanie pary wodnej w strukturze ściany.

Podczas stosowania styropianu ważne jest zwrócenie uwagi na jakość tego materiału, zwłaszcza na jego właściwości cieplne, czyli współczynnik przewodzenia ciepła (λ), który może oscylować w granicach od 0,033 do 0,045 W/mK. Różnice w wartościach tego współczynnika między różnymi rodzajami styropianu mogą znacząco wpływać na efektywność izolacyjną przegrody.

W dziedzinie montażu styropianu na elewacji można wyróżnić dwa systemy:

– Styropian mocowany bezpośrednio do płyty poszycia,
– Styropian z szczeliną drenażową.

W przypadku systemu bezpośredniego mocowania styropianu do płyty poszycia (zwykle płyty OSB/3), istnieje potencjalny problem penetracji wody opadowej pod warstwę styropianu poprzez nieszczelności w powłoce tynku. Woda, pozbawiona możliwości odparowania, może prowadzić do zawilgocenia i biodegradacji drewnopochodnej płyty poszycia, co zostało opisane wcześniej.

W celu ograniczenia migracji wody pod warstwę styropianu w okolicach okien i drzwi, zaleca się stosowanie przyokiennych listew dylatacyjnych z siatką, przyklejanych do ram okiennych lub uszczelek z mikrogumy. Obie te rozwiązania, umieszczone w miejscu styku tynku z ościeżnicą okienną lub drzwiową, zapewnią szczelność powłoki i zminimalizują migrację wody pod warstwę styropianu.

Alternatywnym rozwiązaniem problemu związanego z zastosowaniem styropianu na elewacji jest system ze szczeliną drenażową, który zapewnia skuteczne odprowadzanie wody i wilgoci spod warstwy styropianu, poza obszar budynku. Do płyty poszycia montowany jest styropian na ruszcie lub styropian ryflowanym, co zapewnia odprowadzenie wody i wilgoci spod warstwy styropianu poza obręb budynku. Dla zabezpieczenia konstrukcji, na całej powierzchni ściany zakładana jest folia wiatroizolacyjna, w miejscach otworów okiennych i drzwiowych folię rozcina się po przekątnych i wywija do środka na ościeża otworów. System drenażowy jest również zalecany dla cieńszych warstw styropianu o grubości do 10 cm, o słabszych parametrach cieplnych, gdzie istnieje ryzyko kondensacji wilgoci.

Warto również zaznaczyć, że migracja wody w ścianie szkieletowej spowodowana nieszczelnością będzie miała charakter destrukcyjny dla przegrody, niezależnie od rodzaju zastosowanej izolacji zewnętrznej. W obu przypadkach konieczne będzie przeprowadzenie remontu oraz skutecznego uszczelnienia.

Stosując styropian na elewację drewnianego domu szkieletowego, należy zwrócić szczególną uwagę na kilka obszarów, aby zapewnić trwałość konstrukcji. Oto niektóre obszary, które są szczególnie podatne na migrację wody i wymagają specjalnej uwagi podczas budowy:

 1. Połączenia wokół ościeżnic okiennych i drzwiowych:

  • Staranna izolacja i uszczelnienie połączeń wokół okien i drzwi jest kluczowe, aby uniknąć przecieków i migracji wody.

  • Szczelne połączenia między tynkiem a elementami drewnianymi, kamiennymi lub ceglanymi zapobiegną przedostawaniu się wody pod warstwę styropianu.

 2. Przejścia wszelkich instalacji i przewodów:

  • Staranność w miejscach, gdzie instalacje przechodzą przez elewację, jest konieczna, aby utrzymać szczelność.

  • Dobre uszczelnienie wokół kranu zewnętrznego jest istotne, aby uniknąć przecieków.

  • Staranność przy montażu oświetlenia zewnętrznego zapobiegnie potencjalnym przeciekom i uszkodzeniom izolacji.

  • Zapewnienie szczelności wokół punktów montażu instalacji odgromowej jest istotne w celu ochrony przed wnikaniem wody.

  • Dokładne uszczelnienie punktów montażu rur spustowych jest kluczowe, aby uniknąć potencjalnych miejsc infiltracji wody.

 1. Niewłaściwe obróbki blacharskie:

  • Solidne i szczelne obróbki blacharskie są kluczowe, aby zabezpieczyć przeciwwilgociowo elewację.

 2. Pęknięcia i uszkodzenia tynku:

  • Regularne sprawdzanie i naprawa ewentualnych pęknięć czy uszkodzeń tynku pomaga utrzymać jego integralność i zapobiega wnikanie wody wewnątrz przegrody.


W sumie, precyzyjne wykonanie i staranność w tych obszarach są kluczowe dla zapewnienia trwałości i skuteczności izolacji styropianowej na elewacji budynku.

powrót do listy

KONTAKT

Napisz do nas

Załaduj projekt

 

Dział Obsługi Klienta:
tel.  577 388 355
tel.  516 486 153

email:biuro@ecohomes.pl

Siedziba firmy
30-384 Kraków
ul. Zalesie 48